Zarządzenie Nr 20/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 02 marca 2011r.

 

w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zarządzam co następuje:

 

§ 1. 1. Korzystanie z sal gimnastycznych jest odpłatne.

 

2. Opłatę pobiera się od grup zorganizowanych składających się z co najmniej 4 osób.

 

§ 2. Opłatę pobiera się za każdą godzinę przebywania w sali.

 

§ 3. Grupa zorganizowana znajduje się na sali w obecności osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły.

 

§ 4. Wysokość opłaty wymienionej w § 2 ustala się w następującej wysokości:

 

1. Brzydowo 17,00 zł

 

2. Durąg 17,00 zł

 

3. Lipowo 17,00 zł

 

4. Szyldak 17,00 zł

 

5. Tyrowo 17,00 zł

 

6. Zwierzewo 17,00 zł

 

7. Samborowo 22,00 zł

 

Do każdej odpłatności dolicza się odpowiedni podatek VAT.”

 

§ 5. Odpłatność za sale gimnastyczne przy placówkach oświatowych pobierają dyrektorzy i uzyskaną kwotę przekazują na konto Urzędu Gminy.

 

§ 6. Zasady korzystania z sal gimnastycznych określają ich wewnętrzne regulaminy.

 

§ 7. Młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci studiów dziennych z terenu gminy są zwolnieni z opłat.

 

§ 8. Traci moc zarządzenie Nr 130/2010 Wójta Gminy z dnia 17 listopada 2010r.

 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

 Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.03.2011, ostatnia aktualizacja: 07.03.2011, odsłon: 736


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451705
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości