Zarządzenie Nr 20/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 marca 2006r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Idzbark kol. / Zdrojki /”.

 

 

      Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami /, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Idzbark kol. / Zdrojki / ” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Marek Wydrzyński;

 

      2. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

      3. Członek - Danuta Kucharczuk;

 

      4. Członek - Roman Szewczyk.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 30.03.2006, ostatnia aktualizacja: 30.03.2006, odsłon: 759


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12298052
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości