Zarządzenie Nr 18/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 marca 2006r.

 

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu „Estetyczna Wieś 2006"

 

      Na podstawie § 16 pkt. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 18/05 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 marca 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam co następuje:

 

      §1. Powołuje się Komisję do rozstrzygnięcia konkursu „Estetyczna Wieś 2006” w następującym składzie:

 

      1. Zdzisława Michałowicz - Przewodniczący;

 

      2. Czesław Majewski - Zastępca Przewodniczącego;

 

      3. Marta Romanowska - Sekretarz;

 

      4. Mirosław Markowski - Członek;

 

      5. Aleksandra Malińska - Członek.

 

      § 2. I lustrację zgłoszonych do konkursu miejscowości, ocenę stanu aktualnego oraz propozycji rozwoju wsi Gminna Komisja Konkursowa przeprowadzi w pierwszym tygodniu maja 2006r. II lustrację zgłoszonych do konkursu miejscowości i ocenę realizacji proponowanych w I lustracji działań na rzecz rozwoju miejscowości Gminna Komisja Konkursowa przeprowadzi w ostatnim tygodniu sierpnia 2006r.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 30.03.2006, ostatnia aktualizacja: 30.03.2006, odsłon: 820


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12297997
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości