Zarządzenie Nr 150/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 grudnia 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia fizycznej likwidacji mienia ruchomego dzierżawionego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Sanus” s.c. Joanna Piskórz-Wapińska, Bożena Emerla-Marczak, Jowita Bartuzi oraz Indywidualną Praktyką Stomatologiczną Adam Kraszyński.

 

Na podstawie § 11 pkt 12 załącznika do zarządzenia nr 118/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 października 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda - zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję w składzie:

 

1. Teresa Ołowska - przewodniczący komisji;

 

2. Artur Jabłonka - członek komisji;

 

3. Łucja Fafińska - członek komisji.

 

§ 2. Komisja przeprowadzi fizyczną likwidację mienia ruchomego dzierżawionego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Sanus” s.c. Joanna Piskórz-Wapińska, Bożena Emerla-Marczak, Jowita Bartuzi oraz Indywidualną Praktyką Stomatologiczną Adam Kraszyński.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.01.2012, ostatnia aktualizacja: 11.01.2012, odsłon: 701


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451580
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości