Zarządzenie Nr 144 /11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 16 grudnia 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Podinspektora Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Podinspektora Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

§ 2. W skład komisji wchodzą:

 

1. Gustaw Marek Brzezin- Przewodniczący.

 

2. Andrzej Pęziński -Z-ca Przewodniczącego.

 

3. Teresa Ołowska - Członek.

 

3. Elżbieta Kulesza- Sekretarz.

 

§ 3. Tryb przeprowadzenia egzaminu określa „Regulamin określający szczegółowy sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda wprowadzony Zarządzeniem Nr 20/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2008 r.                            

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                             

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.12.2011, ostatnia aktualizacja: 16.12.2011, odsłon: 687


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12432013
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości