Zarządzenie nr 138/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 20 grudnia 2006 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

 

      § 1. W Zarządzeniu Nr 84/05  Wójta Gminy Ostróda z dnia 07 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy  Ostróda w § 23 skreśla się ust. 3

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.01.2007, ostatnia aktualizacja: 04.01.2007, odsłon: 907


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12287662
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości