Zarządzenie Nr 133/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 11 grudnia 2006r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

      2. Anna Bujak - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda.

 

      3. Zdzisława Michałowicz - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda.

 

      do przeprowadzenia VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nie zabudowanych, stanowiących własność gminy Ostróda, według katastru nieruchomości oznaczonych numerami: 676/26, 676/27, 676/35, 676/36, 676/37 położonych w obrębie i miejscowości Samborowo.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.12.2006, ostatnia aktualizacja: 13.12.2006, odsłon: 889


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12297999
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości