Zarządzenie Nr 125 /11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 4 listopada 2011r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla 9 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda w ramach projektu : „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda”.

 

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm.),zarządzam co następuje:

 

§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla 9 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda w ramach projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda”.

 

 powołuję komisję przetargową w składzie:

 

1. Przewodniczący – Janina Roman;

 

2. Z-ca Przewodniczącego – Danuta Kucharczuk;

 

3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

4. Członek – Iwona Derbin;

 

5. Członek – Elżbieta Koziej

 

§ 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.11.2011, ostatnia aktualizacja: 15.11.2011, odsłon: 591


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431852
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości