Zarządzenie Nr 122/2003

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 16 grudnia 2003r.

 

w sprawie ustalenia dnia 2 stycznia 2004r. dniem wolnym od pracy

 

      Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ oraz art 138 § 1 kodeksu pracy / Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm/; Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

 

      § 1. Ustala się dzień 2 stycznia 2004r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Ostródzie, w zamian za sobotę 1 maja 2004r.;

 

      § 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 17.01.2004, ostatnia aktualizacja: 17.01.2004, odsłon: 764


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302376
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości