Zarządzenie Nr 121/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 października 2011r.

 

w sprawie powołania dodatkowych członków w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Na podstawie art. 4 1ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuje się dodatkowych członków w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 

1. Magdalenę Sikorską,

 

2. Urszulę Zalewską.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.11.2011, ostatnia aktualizacja: 02.11.2011, odsłon: 668


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12432066
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości