Zarządzenie Nr 121/06

Wójta  Gminy Ostróda

z dnia 23 października  2006r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.  Nr  207, poz. 2108/  - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie :

 

      1. Artur Lewartowski - przewodniczący  komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

      2.  Anna Bujak - członek komisji,  insp. Urzędu Gminy Ostróda.

 

      3.  Zdzisława Michałowicz - członek komisji,  insp. Urzędu Gminy  Ostróda.

 

   do przeprowadzenia  przetargu  ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nie zabudowanych, stanowiących własność gminy Ostróda:

 

   - obręb Szyldak działka Nr 41/1 o pow. 0,1896 ha;

 

   - obręb Szyldak działka Nr 41/2 o pow. 0,1878 ha;

 

   - obręb Wirwajdy działka Nr 51/2 o pow. 0,7990 ha.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt  Gminy  Ostróda

 

Gustaw  Marek  Brzezin

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.12.2006, ostatnia aktualizacja: 07.12.2006, odsłon: 939


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12287606
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości