Zarządzenie Nr 119a

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 25 października 2011 roku

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki, dotyczącego wykonania robót dodatkowych do umowy Nr IGK-7023/4/09 z dnia 11-05-2010 roku - zadanie inwestycyjne: Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I.

 

    Na podstawie § 11 pkt. 12 Zarządzenia Nr 118/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18.10.2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządza się co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję do przeprowadzenia rokowań o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki, dotyczącego wykonania robót dodatkowych i uzupełniających na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I.

 

W skład komisji wejdą:

 

1. Jan Brzozowski - kierownik referatu IGK UG Ostróda

 

2. Magda Wajdyk – inspektor d/s zamówień publicznych

 

3. Jan Ignaczewski – dyrektor ZOK w Ostródzie

 

4. Roman Budrewicz - inżynier projektu

 

5. Roman Szewczyk - gł. specjalista UG Ostróda

                            

§ 2. Komisja kończy swoją pracę z chwilą zatwierdzenia protokołu negocjacji przez Wójta Gminy Ostróda.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Przekazano do publikacji dnia 21.11.2011 

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.11.2011, ostatnia aktualizacja: 21.11.2011, odsłon: 657


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431975
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości