Zarządzenie Nr 116/ 04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 13 grudnia 2004 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie § 1 pkt 2 uchwały Nr XXXIV/ 284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż
3 lata (Dz. U. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62 poz.1019), w związku z art.7 ust.1 pkt 2, ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda, nieruchomość położoną w obrębie Kajkowo gmina Ostróda, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 71/9 o powierzchni 60 m2.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 02.01.2005, ostatnia aktualizacja: 02.01.2005, odsłon: 867


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13723728
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości