Zarządzenie nr 114/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12.10.2006 roku

 

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

 

 

      Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 28 listopada  2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r.  Nr 228, poz. 2255 z  późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Upoważniam Panią Danutę Niemanowską Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie  do postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

 

      § 2. Traci moc zarządzenie Nr 38/04 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27.04.2004 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.10.2006, ostatnia aktualizacja: 24.10.2006, odsłon: 875


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312903
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości