Zarządzenie Nr 111/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 7 października 2011r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą „Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie”

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm.), zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne: „Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Magdalena Wajdyk;

 

      2. Z-ca Przewodniczącego - Danuta Kucharczuk

 

      3. Sekretarz - Władysław Jankiewicz;

 

      4. Członek - Krzysztof Ruczyński;

 

      5. Członek - Zbigniew Tomczyk

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.10.2011, ostatnia aktualizacja: 07.10.2011, odsłon: 694


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451497
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości