Zarządzenie Nr 11/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 21 lutego 2004r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy na zadanie pn. „Remont chodnika w miejscowości Pietrzwałd”

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz.177) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. Nr 82 poz.743) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy na zadanie pn. „Remont chodnika w miejscowości Pietrzwałd”, powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący Komisji - Marek Wydrzyński;

 

      2. Zastępca Przewodniczącego - Zbigniew Tomczyk;

 

      3. Sekretarz Komisji - Magdalena Wajdyk;

 

      4. Członek Komisji - Danuta Kucharczuk.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 07.03.2006, ostatnia aktualizacja: 07.03.2006, odsłon: 748


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12287788
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości