Zarządzenie Nr 110/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 października 2010r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207,poz. 2108/ -zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:

 

1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

2. Łucja Fafińska - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

3. Ewelina Pisarkiewicz - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

§ 2. Komisja przeprowadzi II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kajkowo, stanowiącej własność Gminy Ostróda, oznaczonej jako działka nr 261/1 o pow. 1,0583 ha.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.10.2010, ostatnia aktualizacja: 13.10.2010, odsłon: 526

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10620170
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved