ZARZĄDZENIE Nr 107/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 04 października 2011 roku

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych, o których w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm./.

 

Na podstawie § 7 uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zarządza się co następuje:

 

§ 1. 1. Powołuję komisję do oceny złożonych w roku 2011 wniosków o udzielenie dotacji celowej, które dotyczą:

 

1/ transportu i utylizacji wymiany pokryć dachowych zawierających azbest,

 

2/ budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków,

 

3/ budowy własnych ujęć wody dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się doprowadzenia wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 

2. W skład komisji wejdą:

 

1/ Jan Brzozowski - przewodniczący.

 

2/ Roman Szewczyk - sekretarz.

 

3/ Krzysztof Ruczyński - członek.

 

4/ Tomasz Kosecki - członek.

 

§ 2. Komisja kończy swoją prace z chwilą rozpatrzenia wniosków i przedłożenia do Wójta Gminy Ostróda listy osób zakwalifikowanych do udzielenia dotacji w roku 2011 oraz dokonaniu odbioru inwestycji wynikających z zawartych umów.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.10.2011, ostatnia aktualizacja: 07.10.2011, odsłon: 629


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451458
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości