Zarządzenie Nr 103/2019
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 czerwca 2019 r.
 
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie
do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego
 
  Na podstawie 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
  § 1. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważniam Panią Sylwię Dreszler – pracownika Działu Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 
    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 28.06.2019
Osoba przekazująca: Danuta Niemanowska

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.06.2019, ostatnia aktualizacja: 28.06.2019, odsłon: 112

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10455666
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved