Zarządzenie Nr 102/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 września 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;

 

      2. Łucja Fafińska - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;

 

      3. Ewelina Ignaczewska - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

      § 2. Komisja przeprowadzi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej świetlicy (do adaptacji na budynek mieszkalny), oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 102/4 o pow. 0,0274 ha, położonej w obrębie i miejscowości Ornowo.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.09.2011, ostatnia aktualizacja: 23.09.2011, odsłon: 662


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431870
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości