Zarządzenie Nr 03/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 stycznia 2009 r.

 

w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

 

Na podstawie art. 2091§ 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. , Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Z dniem 18 stycznia 2009 r. wyznaczam Pana Władysława Jankiewicza Inspektora w Urzędzie Gminy Ostróda do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.01.2009, ostatnia aktualizacja: 19.01.2009, odsłon: 504

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334227
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved