Zarządzenie Nr 02/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 09 stycznia 2006r.

 

w sprawie ustanowienia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2006 r.

 

      Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zmianami).

 

      § 1. Ustalam następujące dni dodatkowo wolne od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Ostróda w 2006r.

 

   - dzień 02 maja  2006r. do odpracowania w dniu 27 maja 2006r.

 

   - dzień 10  listopada 2006r. w zamian za 11 listopada 2006r.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 10.01.2006, ostatnia aktualizacja: 10.01.2006, odsłon: 869


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12302031
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości