Zarządzanie Nr 92/2009

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 września 2009r.

 

w sprawie: ustalenia odpłatności za korzystanie z lokali świetlic wiejskich

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) - zarządzam co następuje:

 

      § 1.1.Korzystanie z lokali świetlic wiejskich jest odpłatne i składa się z:

 

   a/ kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, ścieków i wywozu nieczystości stałych,

 

   b/ odpłatności za wynajem, i wymaga formy pisemnej.

 

      2. Opłaty pobiera się za imprezy rodzinne, towarzyskie, spotkanie polityczne, reklamowe, handlowe itp.

 

      § 2. Wysokość opłaty wymienionych w § 1 ust. 1 pkt. b ustala się według tabeli:

 

Lp.

Miejscowość

Wesele

Imprezy towarzyskie (sylwester, zabawa taneczna, dyskoteka itp)

Imprezy rodzinne

(urodzinowe, rocznicowe, zjazdy, komunie stypy itp)

Pozostałe

(spotkania polityczne, rekla-mowe, handlowe itp)

Za korzystanie z kuchni przed i po imprezie

1

Brzydowo

150,-

150,-

150,-

30,-

20,-

2

Durąg

100,-

100,-

100,-

30,-

20,-

3

Giętlewo

200,-

150,-

150,-

30,-

50,-

4

Glaznoty

50,-

80,-

80,-

30,-

20,-

5

Grabinek

150,-

150,-

150,-

30,-

30,-

6

Gierłoż

50,-

50,-

50,-

30,-

0,-

7

Idzbark

80,-

100,-

100,-

30,-

0,-

8

Naprom

100,-

100,-

100,-

30,-

20,-

9

Ostrowin

50,-

100,-

100,-

30,-

0,-

10

Ornowo

300,-

150,-

150,-

30,-

50,-

11

Pietrzwałd

300,-

150,-

150,-

30,-

50,-

12

Reszki

150,-

150,-

150,-

30,-

30,-

13

Rudno

50,-

50,-

50,-

30,-

0,-

14

Smykówko

150,-

100,-

100,-

30,-

50,-

15

Turznica

150,-

100,-

100,-

30,-

50,-

16

Tyrowo

50,-

50,-

50,-

30,-

0,-

17

Wysoka Wieś

50,-

50,-

50,-

30,-

0,-

 

Do każdej odpłatności dolicza się podatek VAT w wysokości 22%.

 

 

      § 3.1. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się stosowanie ulg z opłaty wymienionej w § 1 ust. 1 pkt.b.

 

      2. Wysokość ulgi określa każdorazowo Wójt Gminy.

 

      § 4. Opłat wymienionych w § 1 ust. 1 nie pobiera się:

 

   1) za korzystanie z lokali świetlic w celach religijnych (nabożeństwa, spotkania wiernych, spełnianie sakramentów),

 

   2) za imprezy o charakterze społecznym, dotyczących środowiska lokalnego, nie osiągające pożytku z organizacji imprez i spotkań (m.in. choinka dla dzieci, spotkanie KGW, akcje krwiodawstwa, kółka młodzieżowe, zabawy seniorów itp.)  

     

      § 5. Traci moc zarządzenie nr 13/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2007 roku. 

    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.09.2009, ostatnia aktualizacja: 23.09.2009, odsłon: 520

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334138
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved