Nasz znak : RGP.6733.25.2011

Ostróda, dnia 20 października 2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 19 października 2011r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 25/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN-15kV oraz nN 0,4 kV do zasilenia zabudowy mieszkaniowej , przewidzianej do realizacji na działkach nr 182, 211/7, 211/12, 211/11 położonych w miejscowości Glaznoty, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.10.2011, ostatnia aktualizacja: 29.11.2011, odsłon: 676


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584527
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości