Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 30 grudnia 2010r. o godz. 13.00 odbędzie się IV Sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014

 

Planowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Gminy.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

 

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.

 

6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu.

 

7. Projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Ostróda do Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

 

8. Wolne wnioski i informacje.

 

9. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, u. Jana III Sobieskiego 1.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.12.2010, ostatnia aktualizacja: 04.01.2011, odsłon: 654


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13948088
odsłon strony

Aktualnie mamy
5 gości