Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 27 września 2010r. o godz. 12.00 odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy w kadencji 2006-2010 z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie obrad.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

 

5. Projekt uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Ostróda partnerskiego projektu „Sukces w nauce szansą na lepsze jutro - projekt wsparcia edukacyjnego uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Ostróda”.

 

6. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda służebnością przesyłu.

 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej i hipoteki kaucyjnej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, jako zabezpieczenie kredytu udzielonego Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi „Idzbark - moja ojczyzna”.

 

8. Wolne wnioski i informacje.

 

9. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1.

    

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.09.2010, ostatnia aktualizacja: 14.10.2010, odsłon: 672


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13948167
odsłon strony

Aktualnie mamy
6 gości