O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że dnia 21 maja 2020 r. o godz. 1300
odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023
 
Planowany porządek obrad:
 
    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 
    2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
 
    3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2020-2032.
 
    4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2020 r.
 
    5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda dla działek położonych w obrębie Stare Jabłonki oraz Idzbark, gmina Ostróda.
 
    6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek położonych w obrębie Idzbark, gmina Ostróda.
 
    7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ostróda
 
    8. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
 
    Rada Gminy Ostróda obradować będzie w Hotelu Sajmino, ul. Michała Kajki 6, 14-100 Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
 Bogusław Fijas
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 19.05.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 19.05.2020, ostatnia aktualizacja: 19.05.2020, odsłon: 35

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10270698
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved