OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że dnia 13 września 2019 r. o godz. 900
odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023
 
 
Planowany porządek:
 
    1. Otwarcie obrad sesji.
 
    2. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Gminy Ostróda.
 
    3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
 
    4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2019 r.
 
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2019-2032.
 
    6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 172/1, 172/2, 172/47 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda.
 
    7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 
    8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
 
    9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego.
 
    10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 29, położonej w obrębie Górka, gmina Ostróda.
 
    11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
    12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
    13. Wolne wnioski i informacje.
 
    14. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 06.09.2019
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 06.09.2019, ostatnia aktualizacja: 06.09.2019, odsłon: 70

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9653554
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved