Nasz znak: RGP. 6733.4.2011

Ostróda, dnia 21 kwietnia 2011 r.

 

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 20 kwietnia 2011 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 3/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu sportowego - rekreacyjnego w ramach programu „MOJE BOISKO - ORLIK 2012", przewidzianej do realizacji na działce nr 232, położonej w miejscowości Samborowo oraz wykonaniu nawierzchni utwardzonej na drodze dojazdowej do planowanego kompleksu, przewidzianej do realizacji na działce nr 656 oraz części działki nr 336/1, położonych w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 28.04.2011, ostatnia aktualizacja: 19.05.2011, odsłon: 646


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584629
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości