Ostróda, 06.06.2016 r.
 
Dotyczy: Rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
 
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
Wójt Gminy Ostróda informuje, że w postępowaniu mającym na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom wybrano ofertę firmy:
 
LUTUR ul. Fabryczna 15, 20 – 301 Lublin
Cena oferty za jednego uczestnika: 719 zł
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w treści ogłoszenia w zapytaniu ofertowym oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i poza cenowe kryteria oceny ofert. Oferta wyróżniła się największą atrakcyjnością pod względem programu profilaktycznego, terminu realizacji jak również oferowanych form spędzania czasu tj. ilości wycieczek organizowanych do m.in. Trójmiasta, Rozewia, Półwyspu Helskiego, Władysławowa, Pucka, a także rejs statkiem po otwartym morzu.
 
Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Zapytanie ofertowe na Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
 
Formularz ofertowy
 
Data przekazania do publikacji: 11.05.2016r.
Osoba przekazująca: Marzena Marchlewska

Sporządził/a: Marzena Marchlewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 11.05.2016, ostatnia aktualizacja: 07.06.2016, odsłon: 704

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10742805
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved