Uchwała Nr XXXVII/211/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 26 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

 

Na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

 

 

 

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.08.2009, ostatnia aktualizacja: 26.08.2009, odsłon: 846


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757388
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości