Uchwała Nr XXXII/195/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 12 maja 2009 r.

 

w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / Rada gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Gmina Ostróda przyjmuje prowadzenie w 2009 roku spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania cmentarza ofiar cywilnych z okresu II wojny światowej w Zawadach Małych.

 

§ 2. Szczegółowe zasady przyjęcia utrzymania cmentarza ofiar cywilnych z okresu II wojny światowej w Zawadach Małych określi porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko- Mazurskim, a Gminą Ostróda.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.05.2009, ostatnia aktualizacja: 14.05.2009, odsłon: 898


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13715107
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości