Uchwała Nr  XVIII/106/12

Rady Gminy Ostróda

z dnia 24 lutego 2012r.

 

w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Lipowie.

 

      Na podstawie art.60 ust.1 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty  /Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z  późn. zm./ w związku z § 1 ust. 7 Statutu Gimnazjum w Lipowie, Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Nadaje się Gimnazjum w Lipowie imię Jana Pawła II.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.03.2012, ostatnia aktualizacja: 06.03.2012, odsłon: 606


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627609
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości