Uchwała Nr XIX/113/12

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 marca 2012 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013r.

 

      Na podstawie art.1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420 z późn. zm.) ,Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      §1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.04.2012, ostatnia aktualizacja: 03.04.2012, odsłon: 616


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11630212
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości