Uchwała Nr X/70/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 26 września 2007r.

 

w sprawie wyboru ławników

 

      Na podstawie art.160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r., Nr 98, poz.1070 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. W wyniku tajnego głosowania na ławników na kadencję 2008 - 2011 wybrani zostali:

 

   I. do Sądu Rejonowego w Ostródzie: Irena Zofia Jara.

 

   II. do Sądu Rejonowego w Ostródzie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: Zygmunt Franciszek Fleszar.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.09.2007, ostatnia aktualizacja: 28.09.2007, odsłon: 492

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7972604
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved