Uchwała Nr VIII/49/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 14 czerwca 2007 r.

 

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

       Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

     §1. 1. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w wysokości:

 

 1) za dwukrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 110 dm3 ) – 14,00 zł brutto w tym VAT 7% , miesięcznie;

 

 2) za dwukrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 120 dm3 – 16,00 zł zł brutto w tym, VAT 7%, miesięcznie;

 

 3) za dwukrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 240 dm3 – 29,00 zł brutto w tym VAT 7%, miesięcznie;

 

 4) za dwukrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 660 dm3 – 56,00 zł brutto w tym VAT 7%, miesięcznie;

 

 5) za dwukrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 770 dm3 – 64,00 zł brutto w tym VAT 7%, miesięcznie;

 

 6) za dwukrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 1100 dm3 – 84,00 zł brutto w tym VAT 7%, miesięcznie;

 

 7) za odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych kontenerem KP7 - 53,00 zł brutto w tym VAT 7%, za 1 m3 .

 

 2. Określa się górną stawkę opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w wysokości: 22,50 zł brutto w tym VAT 7%, za 1 m3 nieczystości ciekłych.

 

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.06.2007, ostatnia aktualizacja: 26.06.2007, odsłon: 409

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8133570
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved