Uchwała Nr IX/94/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 25 czerwca 2019 r.
 
w sprawie zgłoszenia sołectwa do programu współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wykorzystaniem metody odnowy wsi pod hasłem „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.
 
    Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Do programu współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wykorzystaniem metody odnowy wsi pod hasłem „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” zgłasza się sołectwo Lichtajny.
 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 26.06.2019
Osoba przekazująca: Magdalena Muraszko

Sporządził/a: Magdalena Muraszko
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.06.2019, ostatnia aktualizacja: 26.06.2019, odsłon: 304


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13318174
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości