Uchwała Nr IX/88/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 25 czerwca 2019 r.
 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda wotum zaufania
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a i art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu i zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Ostróda za rok 2018, udziela Wójtowi Gminy Ostróda wotum zaufania.
 
    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 26.06.2019
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.06.2019, ostatnia aktualizacja: 26.06.2019, odsłon: 292


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13307628
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości