Uchwała Nr IX/65/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzki - Iławskiego „Czyste Środowisko”.

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz § 46 ust. 1 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z 1995r. Nr 31, poz. 332, z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” następujących gmin:

 

1. Miasta Zalewo.

 

2. Miasta i Gmina Morąg.

 

3. Miasto i Gmina Miłakowo.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.09.2007, ostatnia aktualizacja: 06.09.2007, odsłon: 388

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7972551
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved