Uchwała Nr II/9/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 listopada 2018 r.
 
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
 
    Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) oraz § 6 ust. 3 Statutu Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2018 r. poz. 3782) - Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Na dodatkowego przedstawiciela Gminy Ostróda do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego wyznacza się Stanisława Gorczycę .
 
    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Data przekazania do publikacji: 03.12.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.12.2018, ostatnia aktualizacja: 03.12.2018, odsłon: 432


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13719405
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości