Uchwała Nr I/3/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 listopada 2018 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 
    Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 37 ust. 1 – 4 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r., poz. 2417 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. 1.Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie 5 osób.
   
    2.Ustala się następujący skład osobowy Komisji Rewizyjnej:
 
    1) Wiśniewski Józef – przewodniczący komisji,
 
    2) Muraszko Leszek – członek komisji,
 
    3) Bojar Witold – członek komisji,
 
    4) Pawszyk Jarosław – członek komisji,
 
    5) Wolf Łukasz – członek komisji.
 
    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 20.11.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.11.2018, ostatnia aktualizacja: 20.11.2018, odsłon: 442


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13719313
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości