Uchwała Nr 64/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 sierpnia 2007r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do tworzącej się Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

 

      Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z póz. zm.) oraz 4 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 689 z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. W uchwale nr XXXIII/160/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 kwietnia 2005 w sprawie przystąpienia do tworzącej się Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, §2 otrzymuje brzmienie:

 

,,§2. Na przedstawiciela Gminy Wiejskiej Ostróda do reprezentowania w Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej wybiera się Gustawa Marka Brzezina.”

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Magda Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.09.2007, ostatnia aktualizacja: 07.09.2007, odsłon: 424

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7972749
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved