Uchwała Nr 5/2018
Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie
z dnia 1 października 2018 r.
 
w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Ostróda zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
    Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) uchwala się, co następuje:
 
    § 1. Przyznaje się, listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Ostróda, następujące numery:
 
Numer listy
Nazwa komitetu wyborczego
17
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁ NOWICKI
18
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WYBIERZMY BOGUSŁAWA FIJASA!
19
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA POWIATU"
20
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA OSTRÓDA
21
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DOBRO WSPÓLNE"
 
    § 2. Przyznaje się, liście kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanej w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Ostróda, następujący numer:
 
Numer listy
Nazwa komitetu wyborczego
22
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU OSTRÓDA
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący:
Beata Renans                                                                      ...............................................
 
Zastępca Przewodniczącego:
Kamil Maciej Skolmowski                                                     ...............................................
 
Członkowie:
Bartosz Wojciech Chorzelewski                                            ...............................................
 
Aleksandra Filipek                                                               ...............................................
 
Bogumiła Lęga                                                                     ...............................................
 
Beata Anna Milewska-Piotrowska                                         ...............................................
 
Paulina Pawluk                                                                    ...............................................
 
Mirosław Rybiński                                                                ...............................................
 
Aleksandra Szymańska                                                        ...............................................

 

Data przekazania do publikacji: 01.10.2018
Osoba przekazująca: Beata Renans

Sporządził/a: Beata Renans
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.10.2018, ostatnia aktualizacja: 01.10.2018, odsłon: 383

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10620848
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved