Nasz znak: RGP 72241- 29/2010                                    Ostróda, 12 maja 2010r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 44/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny Nr 3 w budynku Nr 8 przy ul. Jeziornej w miejscowości Kajkowo (działka Nr 23/8), pomieszczenie przynależne stanowiące część drewnianego budynku gospodarczego na działce Nr 23/2 oraz udział stanowiący 40/100 w gruncie i w częściach wspólnych zbywanych nieruchomości.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 14472 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działki Nr 23/8 i 23/2 położone są w północno-wschodniej części wsi Kajkowo, przy ul. Jeziornej 8 wiodącej do pobliskiego jeziora Samin Duży. Ulica jest utwardzona kostką betonową. Teren wyposażony w pełną infrastrukturę komunalną i energetyczną.

 

Działka Nr 23/8 zabudowana budynkiem mieszkalnym, wybudowanym przed II wojną światową. Budynek parterowy, z poddaszem mieszkalnymi strychem. Częściowo podpiwniczony, z dachem o konstrukcji drewnianej krytym dachówką. Działka Nr 23/2 zabudowana drewnianymi budynkami gospodarczymi, pełniących funkcje gospodarcze.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

1/ Pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. uż. 13,25 m2. Budynek drewniany.

 

2/ Lokal mieszkalny Nr 3 w budynku Nr 8 przy ul. Jeziornej /na poddaszu/ o pow. uż. 50,12 m2 - składa się z dwóch pokoi o pow. uż. 14,37 m2 i 17,67 m2, kuchni o pow. 10,56 m2, łazienki z wc o pow. 0,96 m2 oraz trzech pomieszczeń gospodarczych (komórek) o pow.: 3,07 m2, 3,07 m2 i 0,42 m2. Do lokalu przynależy również pomieszczenie w piwnicy o pow. 1,84 m2

 

3/ Udział 40/100 w nieruchomościach oraz w ich częściach wspólnych i gruncie tj. w działce Nr 23/8 o pow. 0,0236 ha oraz działce Nr 23/2 o pow. 0,0344 ha.

 

Cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 34.300,- zł

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 02 lipca 2010 r. Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, w celu realizacji roszczeń, cenę przedmiotowej nieruchomości ustala się w wysokości 34.268,- zł.

 

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz wyżej wyszczególnionych najemców. Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości może być rozłożona na raty.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kajkowo, w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 18 maja do dnia 09 czerwca 2010 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Olsztyńskiej dnia 18 maja 2010 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 17.05.2010, ostatnia aktualizacja: 17.06.2010, odsłon: 636


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13948040
odsłon strony

Aktualnie mamy
5 gości