Ostróda, dnia 09.07.2018 r.
 
ZWOŁANIE SESJI RADY GMINY
 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), na wniosek Wójta Gminy Ostróda z dnia 09.07.2018 r., zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Ostróda, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala 401, na dzień 12 lipca 2018 r., na godzinę 9.00; z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Ostróda na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Ostróda na stałe obwody głosowania.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ostróda.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ostróda.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Ostróda w 2018 roku.
 
7. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

Data przekazania do publikacji: 09.07.2018
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 09.07.2018, ostatnia aktualizacja: 09.07.2018, odsłon: 134

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7949942
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved