Nasz znak: RGP 72241- 42/ 00/05                                    Ostróda  29 czerwca 2005r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603/, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 41 /05 z dnia 29 czerwca 2005r. sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bez przetargowym nieruchomość zabudowaną, oznaczoną jako działka Nr 34/2 o pow. 0,2112 ha, położona w obrębie i miejscowości Reszki.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 28239 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, aktualny stan użytkowania na cele mieszkalne jest zgodny z planem obowiązującym do 31 grudnia 2002r.

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

1. grunt działki Nr 34/2 o powierzchni 0,2112ha , zbudowany budynkiem mieszkalnym Nr 19a i budynkiem gospodarczym,

 

2. budynek gospodarczy/ trzy pomieszczenia / o ogólnej pow. uż.80,86 m2 służący do obsługi niżej opisanych lokali mieszkalnych,

 

3. budynek mieszkalny Nr 19a w którym mieszczą się trzy lokale mieszkalne będące w użytkowaniu najemców;

 

-Najemca Pan Waldemar Andruszkiewicz - lokal mieszkalny Nr 1 / na parterze / o pow. uż. 44,87 m2, stanowiący udział 36/100 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 31,92 w budynku gospodarczym i taki sam udział. w częściach wspólnych tej nieruchomości,

- cena wyżej opisanej nieruchomości - wynosi 11.711,- zł

- Najemca Pan Zbigniew Dobies - lokal mieszkalny Nr 2 / na parterze / o pow. uż. 42,78 m2, stanowiący udz. 32/100 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 24,53 m2 w budynku gospodarczym i taki sam udział w częściach wspólnych tej nieruchomości,

- cena wyżej opisanej nieruchomości - wynosi 11.165,- zł

- Najemca Pani Anna Gobis - lokal mieszkalny Nr 3 / na poddaszu/ o pow. uż.42,32m2, stanowiący udział 32 /100 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 24,41 w budynku gospodarczym i taki sam udział w częściach wspólnych tej nieruchomości .

-cena wyżej opisanej nieruchomości - wynosi 12.019,- zł .

Budynek 19a o pow. uż. 129,97 m2 w którym mieszczą się przeznaczone do sprzedaży trzy lokale lokale mieszkalne, usytuowany jest w obszarze zwartej zabudowy wsi, na działce Nr 34/2 z której istnieje dogodny wyjazd drogą gminną na drogę powiatową o nawierzchni asfaltowej. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej kryty dachówką, został wybudowany ok. 1938r w technologii tradycyjnej. Budynek jest przyłączony do wodociągu wiejskiego, ścieki komunalne odprowadzane są do osadnika stałego usytuowanego na tej działce. Lokale mieszkalne wyposażone są w instalacje C.O i W.C odrębne dla każdego z nich.

Budynek gospodarczy o pow. uż. 80,86 m2 zbudowany jest z cegły wapienno-piaskowej , pustaków gazobetonowych oraz cegły szczelinowej,dach o konstrukcji drewnianej odeskowany kryty eternitem. Mieszczą się w nim trzy pomieszczenia gospodarcze z odrębnymi wejściami, służące do obsługi sprzedawanych lokali mieszkalnych. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną.

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1,pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz 2603 / powinny złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 22 sierpnia 2005r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art.34 ust.1 pkt.1, w celu realizacji roszczeń, cenę przedmiotowej nieruchomości ustala się w wysokości 34.895,- zł.

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz dotychczasowych najemców.

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości może być rozłożona na raty.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Reszki oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 w terminie od dnia 7 lipca do 29 lipca 2005r, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl. Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58

 

data publikacji: 24.08.2005, ostatnia aktualizacja: 24.08.2005, odsłon: 527

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7777037
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved