numer sprawy: Oś.KS 341-2/05

 

Ostróda, 22 czerwca 2005

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Ostróda w sezonie opałowym 2005/2006.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

strona WWW: gminaostroda.pl

E-mail:

poniedziałek: 8.00- 16.00; wtorek- piątek: 7.00 - 15.00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Sposób uzyskania SIWZ  cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: Cena 20 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Do 270.000 litrów

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia Sezon opałowy 2005/2006 - do 10.05.2006

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Cena 100%

8) Informacja na temat wadium:

wadium - 9.000 zł

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena 1 litra oleju opałowego

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego Wójt Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Pokój nr 12

do dnia 04.08.2005 do godz.12.00

11) termin związania ofertą:

 okres 60 dni , tj. do dnia 03.10.2005 r.

 

data publikacji: 05.08.2005, ostatnia aktualizacja: 05.08.2005, odsłon: 451

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7777115
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved