Nasz  znak: RGP-7624/18/2008                            Ostróda, dnia 8 grudnia  2008 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 46a pkt 5ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm. ) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) Wójt Gminy Ostróda

 

zawiadamia,

 

że dnia 8 grudnia 2008 r. na wniosek Gminy Ostróda , wydane zostało postanowienie znak : RGP-7624/18/2008 o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o mocy 50 MW ( 20 turbin wiatrowych o mocy 2,5 MW każda ), przewidzianych do realizacji na działkach nr 126/80, 126/81, 3/19, 3/20, 3/21, 192/3, 192/4, 192/5, 193/1, 193/2, 7/1, 9/37, 9/38, 9/39, 9/40, 9/41, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 położonych w miejscowości Pancerzyn i Durąg.

 

Na w/w postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

Z treścią w/w postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.12.2008, ostatnia aktualizacja: 09.12.2008, odsłon: 1 125

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7950037
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved