Nasz znak: RGP-7624/17/2008                                 Ostróda, dnia 7 lipca 2009 r.

 

Obwieszczenie

               

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) oraz w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 6 lipca 2009 r. wydał postanowienie o sprostowaniu z urzędu decyzji z dnia 16 marca 2009 r. znak: RGP-7624/17/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Ruś Mała ze względu na zaistniałą omyłkę drukarską polegającą na pominięciu działek oznaczonych nr geodezyjnymi 3055/9, 18, 179 i 16, na których zostały usytuowane przedmiotowe sieci położone w miejscowości Ruś Mała.

 

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu (82-300 Elbląg ul. Zw. Jaszczurczego 14A ) w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Z treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. nr 315.

 

Z up. Wójta

Andrzej Pęziński

Sekretarz Gminy

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.07.2009, ostatnia aktualizacja: 13.07.2009, odsłon: 1 208


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12426987
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości