Ostróda, 15 grudnia 2020 r.
Nasz znak: RGP.6825.13.2020
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
             Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu przejęcia na własność Gminy Ostróda nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej nr działki 146/25, położonej w obrębie Kajkowo w okresie od 17 grudnia 2020 r. do 18 stycznia 2020 r. w  siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100  Ostróda, pok. 314, w godzinach pracy Urzędu.
 
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 17.12.2020
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 17.12.2020, ostatnia aktualizacja: 17.12.2020, odsłon: 167


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722651
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości